t4
   
Wachtwoord vergeten?

De zelfhulpcursus

De online zelfhulpcursus bestaat uit 8 lessen die in 8 weken doorlopen kunnen worden. Als deelnemer aan dit onderzoek krijgt u 12 weken de tijd om de online cursus te doorlopen. De cursus is gratis voor deelnemers aan het onderzoek. De lessen gaan over het belang van positieve emoties, het onderkennen en gebruiken van uw sterke kanten, optimisme en hoop, vriendelijk zijn voor uzelf, omgaan met tegenslag, het ontwikkelen van positieve relaties, en verbondenheid. Het doel van deze lessen is dat ze u helpen om een plezierig, betrokken en betekenisvol leven te leiden.

 

Elke les begint met informatie over het onderwerp, waarin de deelnemer leest waarom het onderwerp belangrijk is voor zijn of haar welbevinden en veerkracht. Vervolgens is het de bedoeling dat u in ieder geval één of twee van de door ons aangereikte oefeningen doet. Daarnaast kunt u ook andere oefeningen doen die u aanspreken. U hoeft dus niet alle oefeningen uit de online zelfhulpcursus uit te voeren, maar kunt investeren in de oefeningen waarvan u merkt dat die helpen bij het vergroten van uw veerkracht en welbevinden.

 

Geen therapie

Het is belangrijk om te beseffen dat het niet om therapie gaat, maar om een (online) zelfhulpcursus. U bent zelf verantwoordelijk voor hoe het met u gaat en om eventueel andere hulp te zoeken wanneer u die nodig heeft.

Verder>sluiten