t4
   
Wachtwoord vergeten?

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?

Het onderzoek is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben met meer plezier te kunnen leven, bijvoorbeeld doordat ze niet lekker in hun vel zitten, en behoefte hebben aan ondersteuning bij het vergroten van hun veerkracht en welbevinden. U kunt meedoen aan het onderzoek als u 18 jaar of ouder bent en een verminderd welbevinden heeft. Omdat de interventie online aangeboden wordt, is het wel noodzakelijk dat u toegang heeft tot een computer, laptop of tablet/iPad met een goede internetverbinding. Verder heeft u  een e-mailadres nodig. Tot slot is het belangrijk dat u de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst (lezen en schrijven) om de interventie zelfstandig te kunnen doorlopen.

 

 

Wie kunnen niet deelnemen aan het onderzoek?

De zelfhulpcursus is niet bedoeld voor mensen met ernstige angst- of depressieve klachten. In dat geval adviseren we u om contact op te nemen met uw huisarts. Mensen die al een optimaal welbevinden ervaren (floreren) kunnen ook niet meedoen.

 

Verder>sluiten